"go longer" — Słownik kolokacji angielskich

go longer kolokacja
Popularniejsza odmiana: long gone
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź dłużej
  1. go czasownik + long przysłówek
    Zwykła kolokacja

    One had the feeling he would have been happy to go on all night long.

    Podobne kolokacje: