"volunteer to go" — Słownik kolokacji angielskich

volunteer to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podejmij się pójścia
  1. volunteer czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    Even if any of them knew, nobody was volunteering to go help.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo