"continue to go" — Słownik kolokacji angielskich

continue to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj pójście
  1. continue czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    He continued to go over the past and worry about the future.

    Podobne kolokacje: