"go openly" — Słownik kolokacji angielskich

go openly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź otwarcie
  1. go czasownik + openly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    But on his one Night he goes openly down to the village.

    Podobne kolokacje: