"try to go" — Słownik kolokacji angielskich

try to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spróbuj pójść
  1. try czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    He'd be seen if he tried to go in the front.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo