ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"dare to go" — Słownik kolokacji angielskich

dare to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ośmiel się pójść
  1. dare czasownik + go czasownik
    Luźna kolokacja

    It was all around me and I did not dare to go in any direction.

    Podobne kolokacje: