"risk going" — Słownik kolokacji angielskich

risk going kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaryzykuj pójście
  1. risk czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    That was why the men had decided to risk going closer to town to try to find food.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo