"risk" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "risk" po angielsku

risk *****

obrazek do "risk" po polsku
rzeczownik
 1. ryzyko, zagrożenie [policzalny lub niepoliczalny]
  Sometimes it's worth taking risks. (Czasami warto zaryzykować.)
  There's a risk of him going to jail. (Istnieje ryzyko, że on pójdzie do więzienia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ryzykować [przechodni]
  I don't want to risk losing my money. (Nie chcę ryzykować straty moich pieniędzy.)
  They look down on us, and we risk our lives for them. (Kpią sobie z nas, a my ryzykujemy dla nich życiem.)
 2. narażać się [przechodni]
  It's too dangerous, you can't risk. (To jest zbyt niebezpieczne, nie możesz się narażać.)
  He risked for me. (On się dla mnie narażał.)
 3. odważać się [przechodni]
  He risked to go on a water slide. (On odważył się pójść na zjeżdżalnię.)
  I would never risk to say that to a teacher. (Nigdy bym się nie odważyła powiedzieć coś takiego do nauczyciela.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "risk"

przymiotnik
rzeczownik
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo