ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"ryzyko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ryzyko" po polsku

ryzyko

rzeczownik
 1. risk *****
 2. chance , *****  
  There is a huge chance that you will get malaria. (Istnieje ogromne ryzyko, że zachorujesz na malarię.)
  There's always a chance. (Zawsze istnieje ryzyko.)
 3. hazard **
 4. gamble *
  • ryzyko (ryzykowny plan, który podejmujemy)
 5. pitfall
  • problem, kłopot, niebezpieczeństwo, ryzyko
   Are you aware of the pitfalls maintaining your own company entails? (Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka, które jest wpisane w zarządzanie własną firmą?)
 6. long shot
 7. hazardousness
 8. crapshot

"ryzyko" — Słownik kolokacji angielskich

long shot kolokacja
 1. long przymiotnik + shot rzeczownik = ryzyko, ryzykowna próba
  Bardzo silna kolokacja

  A bit of a long shot, but you might get an 05 for about £13k.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo