BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"zaryzykować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaryzykować coś" po polsku

zaryzykować coś

czasownik
 1. chance something *****  
  He chanced his life that day. (On ryzykował swoje życie tamtego dnia.)
  She is not willing to chance her apartment. (Ona nie jest skłonna zaryzykować swoje mieszkanie.)
czasownik
 1. chance , *****
  • zaryzykować, podjąć ryzyko
   If you don't chance, you won't know. (Jeżeli nie podejmiesz ryzyka, to nigdy się nie dowiesz.)
   You have to chance if you want to win. (Musisz zaryzykować, jeśli chcesz wygrać.)
 2. dare **
 3. chance one's arm
 4. take a chance
 5. chance one's luck
 6. play the odds
phrasal verb
 1. venture into something , venture on something
idiom
 1. take one's chances , także: take chances
 2. throw the dice , roll the dice  
  zobacz także: Roll the die
 3. take pot luck British English , take potluck American English
 4. stick one's neck out
 1. Roll the die  
  Słowo "die" (kostka) jest słowem w liczbie pojedynczej. Liczba mnoga to "dice". Słowo "dice" często traktowane jest również jako liczba pojedyncza tego słowa. Popularniejszą wersją tego wyrażenia jest "roll the dice".
  zobacz także: roll the dice
czasownik
 1. risk *****   [TRANSITIVE]
  I don't want to risk losing my money. (Nie chcę ryzykować straty moich pieniędzy.)
  They look down on us, and we risk our lives for them. (Kpią sobie z nas, a my ryzykujemy dla nich życiem.)
 2. stake ***  
  Do you want us to stake our lives on that? (Czy chcesz, żebyśmy ryzykowali życiem dla tego?)
  I've staked my whole future on the success of this plan. (Zaryzykowałem całą moją przyszłość za sukces tego planu.)
 3. adventure **
  • ryzykować, podejmować ryzyko
   It's dangerous, I don't want to adventure. (To niebezpieczne, nie chcę podejmować ryzyka.)
   I adventured and I lost everything. (Zaryzykowałem i straciłem wszystko.)
 4. hazard **
 5. gamble *
 1. run the risk  
  We cannot run the risk of losing our best customer. (Nie możemy ryzykować utraty naszego najlepszego klienta.)
idiom
 1. press one's luck  
  I wouldn't press my luck like that. (Nie ryzykowałbym tak.)
  I like to press my luck. (Lubię ryzykować.)
 2. put one's head above the parapet , stick one's head above the parapet  
 3. run the hazard  
 4. take one's life in one's hands
 5. put one's neck in the noose
 6. go out on a limb

Powiązane zwroty — "zaryzykować coś"

rzeczownik
ryzyko = risk +7 znaczeń
przymiotnik
ryzykowny = risky +23 znaczenia
idiom
Zobacz także: ryzykowność

powered by  eTutor logo