ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"chance" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "chance" po angielsku

chance , *****

obrazek do "chance" po polsku
rzeczownik
 1. szansa, możliwość (prawdopodobieństwo tego, że coś nastąpi) [policzalny lub niepoliczalny]
  There's no chance that she will change her mind. (Nie ma szans, żeby ona zmieniła zdanie.)
  What are their chances of success? (Jakie są ich szanse na sukces?)
 2. szansa, okazja [policzalny]
  It's a chance for me to learn English better. (To dla mnie okazja, żeby się lepiej nauczyć angielskiego.)
  This trip is a chance of a lifetime. (Ta wycieczka to okazja życia.)
  link synonimy: opportunity, fair shot
 3. ryzyko
  There is a huge chance that you will get malaria. (Istnieje ogromne ryzyko, że zachorujesz na malarię.)
  There's always a chance. (Zawsze istnieje ryzyko.)
 4. powodzenie
  She has a lot of chance at work. (Ona ma duże powodzenie w pracy.)
  Tom has chance with girls. (Tom ma powodzenie u dziewczyn.)
 5. przypadek, traf [niepoliczalny]
  My win was simply chance. (Moja wygrana była tylko przypadkiem.)
  As chance would have it, I met my old teacher. (Traf chciał, że spotkałem swoją starą nauczycielkę.)
czasownik
 1. zaryzykować, podjąć ryzyko
  If you don't chance, you won't know. (Jeżeli nie podejmiesz ryzyka, to nigdy się nie dowiesz.)
  You have to chance if you want to win. (Musisz zaryzykować, jeśli chcesz wygrać.)
 2. przydarzyć się, przytrafić się
  You won't believe what chanced me. (Nie uwierzysz, co mi się przydarzyło.)
  Many unexplained things have chanced me. (Przytrafiło mi się wiele niewyjaśnionych rzeczy.)
przymiotnik
 1. przypadkowy
  It was a chance encounter. (To było przypadkowe spotkanie.)
  Oh, she is only a chance girl I've met at a club. (Och, ona jest tylko przypadkową dziewczyną, którą spotkałem w klubie.)
  link synonimy: accidental, random
czasownik
 1. zaryzykować coś
  He chanced his life that day. (On ryzykował swoje życie tamtego dnia.)
  She is not willing to chance her apartment. (Ona nie jest skłonna zaryzykować swoje mieszkanie.)
idiom
 1. nie ma mowy, nie ma szans, za żadne skarby
  I won't do this. Not a chance. (Nie zrobię tego. Nie ma mowy.)
  Not a chance, you won't convince me. (Nie ma szans, nie przekonasz mnie.)

Powiązane zwroty — "chance"

inne
inne
rzeczownik
idiom
przymiotnik
czasownik
phrasal verb
przysłówek
kolokacje