PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przez przypadek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przez przypadek" po polsku

przez przypadek

przysłówek
 1. accidentally *  
  She accidentally spilled a glass of juice on the sofa. (Ona przez przypadek rozlała szklankę soku na kanapę.)
  They accidentally revealed her secret. (Oni przez przypadek wyjawili jej sekret.)
  link synonimy: by accident, by chance
 1. by accident  
  I found the letters by accident. (Znalazłem listy przez przypadek.)
  I came across it by accident. (Napotkałem to przez przypadek.)
  What if she had hurt him purely by accident? (A co jeśli ona go zraniła całkowicie przez przypadek?)
  link synonimy: by chance, accidentally
 2. by chance
  • przypadkiem, przypadkowo, przez przypadek, trafem
   I met him by chance at the bus station. (Spotkałem go przez przypadek na dworcu autobusowym.)
   I found out about it quite by chance. (Dowiedziałem się o tym całkiem przez przypadek.)
   Do you by chance happen to know them? (Czy przypadkiem ich nie znasz?)
 3. by coincidence
  • przez przypadek, przypadkowo
 4. by force of circumstance  

"przez przypadek" — Słownik kolokacji angielskich

by accident kolokacja
 1. by przyimek + accident rzeczownik = przez przypadek
  Bardzo silna kolokacja

  A number of these were about to go off by accident.

  Podobne kolokacje:
by chance kolokacja
 1. by przyimek + chance rzeczownik = przypadkiem, przypadkowo, przez przypadek, trafem
  Bardzo silna kolokacja

  Just by chance I happened to find out a good deal.

  Podobne kolokacje:
by case kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez przypadek
 1. by przyimek + case rzeczownik
  Silna kolokacja

  We have to learn to deal with these case by case, and they are making our education expensive.

  Podobne kolokacje:
by Chance kolokacja
Popularniejsza odmiana: by chance
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przez przypadek
 1. by przyimek + chance rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Just by chance I happened to find out a good deal.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo