"including cases" — Słownik kolokacji angielskich

including cases kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym przypadki
  1. including przyimek + case rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Both sides in a trial, including civil cases, typically prefer having large jury pools, the commission found.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo