PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"including" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "including" po angielsku

including ***** , incl. (skrót)

przyimek
 1. między innymi, m.in. (skrót)
  He has worked with many famous musicians, including Bono and Mick Jagger. (On pracował z wieloma słynnymi muzykami, między innymi z Bono i Mickiem Jaggerem.)
  The company will pay for your trip, including the hotel and train tickets. (Firma zapłaci za waszą wycieczkę, między innymi za hotel i bilety na pociąg.)
 2. w tym, łącznie z, wliczając w to, włączając w to, razem z
  There were four people in the car, including the baby. (W samochodzie było czworo ludzi, wliczając w to dziecko.)
  I answered ten questions on the exam, including those that I wasn't sure of. (Na egzaminie odpowiedziałem na dziesięć pytań, wliczając w to te, których nie byłem pewny.)
czasownik
 1. włączać, wliczać, zawierać [przechodni]
  Everyone was disappointed, myself included. (Wszyscy byli rozczarowani, wliczając mnie.)
  The price includes shipping cost. (Cena zawiera koszt przesyłki.)
 2. ujmować, obejmować (pozwalać komuś być częścią czegoś) [przechodni]
  You weren't included in the invitation. (Zaproszenie ciebie nie obejmowało.)
  W tym znaczeniu "include" najczęściej występuje w stronie biernej.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.