Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"akurat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "akurat" po polsku

akurat

przysłówek
 1. actually *****
  • właściwie, prawdę mówiąc, tak się składa, że, akurat
   It's actually a bigger problem than it appears to be. (To jest właściwie większy problem, niż się wydaje.)
   I didn't actually see him - I just heard his voice. (Prawdę mówiąc, to go nie widziałem - tylko słyszałem jego głos.)
   Actually, I'm looking for someone. (Właściwie to kogoś szukam.)
 2. precisely **  
  He walked in precisely when I was changing. (On wszedł akurat kiedy się przebierałem.)
  You always call me precisely when I fall asleep. (Zawsze dzwonisz do mnie akurat wtedy, kiedy zasypiam.)
 1. just so *
 2. fat chance
 3. yeah, right
  • akurat; tak, jasne; już to widzę
   "We are the best friends." "Yeah, right." ("Jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi." "Tak, jasne.")
idiom
 1. leave it out
 2. famous last words
  • akurat (wyraz niedowierzania: wprost przeciwnie) język mówiony
   I told him that I would never date him. Famous last words! After two months we were engaged. (Powiedziałam mu, że nigdy się z nim nie umówię. Akurat! Po dwóch miesiącach byliśmy zaręczeni.)
wykrzyknik
 1. pig , pig's arse , pig's bum
wykrzyknik
 1. as if! *****
  • ta, akurat! (wykrzyknik oznaczający niedowierzanie)
   "I'll pay you back." "As if!" ("Oddam ci pieniądze." "Akurat!")
   "He's going to drop by." "As if!" ("On zamierza wpaść." "Ta!")
 2. that will be the day!

"akurat" — Słownik kolokacji angielskich

fat chance kolokacja
 1. fat przymiotnik + chance rzeczownik = akurat, marne szanse, nie ma szans (wyraz niedowierzania)
  Luźna kolokacja

  You don't have a job, fat chance of that happening.

  Podobne kolokacje: