"akurat" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "akurat" po polsku

akurat

przysłówek
 1. actually *****
  • właściwie, prawdę mówiąc, tak się składa, że, akurat
   It's actually a bigger problem than it appears to be. (To jest właściwie większy problem, niż się wydaje.)
   I didn't actually see him - I just heard his voice. (Prawdę mówiąc, to go nie widziałem - tylko słyszałem jego głos.)
   Actually, I'm looking for someone. (Właściwie to kogoś szukam.)
 2. precisely **  
  He walked in precisely when I was changing. (On wszedł akurat kiedy się przebierałem.)
  You always call me precisely when I fall asleep. (Zawsze dzwonisz do mnie akurat wtedy, kiedy zasypiam.)
 1. just so *
 2. fat chance
idiom
 1. leave it out
 2. famous last words
  • akurat (wyraz niedowierzania: wprost przeciwnie) spoken
   I told him that I would never date him. Famous last words! After two months we were engaged. (Powiedziałam mu, że nigdy się z nim nie umówię. Akurat! Po dwóch miesiącach byliśmy zaręczeni.)
wykrzyknik
 1. pig , pig's arse , pig's bum
wykrzyknik
 1. as if! *****
  • ta, akurat! (wykrzyknik oznaczający niedowierzanie)
   "I'll pay you back." "As if!" ("Oddam ci pieniądze." "Akurat!")
   "He's going to drop by." "As if!" ("On zamierza wpaść." "Ta!")
 2. that will be the day!
  • akurat! (dla podkreślenia, że coś jest mało prawdopodobne) spoken

"akurat" — Słownik kolokacji angielskich

fat chance kolokacja
 1. fat przymiotnik + chance rzeczownik = akurat, marne szanse, nie ma szans (wyraz niedowierzania)
  Luźna kolokacja

  You don't have a job, fat chance of that happening.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo