"przypadkowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przypadkowy" po polsku

przypadkowy

przymiotnik
 1. innocent **
  • niewinny, przypadkowy (np. cywile ranieni w wyniku wojny)
   Innocent people died during the shooting. (Przypadkowi ludzie zginęli podczas strzelaniny.)
   Many innocent people were hurt. (Wielu niewinnych ludzi zostało zranionych.)
 2. random **
 3. accidental *
  • przypadkowy, niezamierzony
   It was an accidental explosion of the fuel tank. (To była przypadkowa eksplozja zbiornika z paliwem.)
   Our encounter was accidental. (Nasze spotkanie było przypadkowe.)
   link synonim: chance
 4. casual **
  • przypadkowy, przygodny, okazjonalny, okazyjny, swobodny, przelotny (np. znajomość)
   It was a casual one night stand. (To była przypadkowa przygoda na jedną noc.)
   I'm not interested in casual relationships. (Nie interesują mnie przelotne związki.)
   przeciwieństwo: serious
  • przypadkowy, niezapowiedziany, nieplanowany
   They paid me a casual visit. (Oni złożyli mi niezapowiedzianą wizytę.)
   We've just had a couple of casual conversations, nothing much. (Przeprowadziliśmy kilka przypadkowych rozmów, nic wielkiego.)
   It was a casual meeting but I'm happy that I could talk to him. (To było nieplanowane spotkanie, ale cieszę się, że mogłem z nim porozmawiać.)
   przeciwieństwo: planned
 5. contingent  
  We cannot allow our plan to be interrupted by a contingent cause. (Nie możemy pozwolić, żeby nasz plan został przerwany przez przypadkową przyczynę.)
 6. arbitrary *
 7. stray *
  • przypadkowy, oderwany
   Several journalists were killed by stray bullets. (Kilku dziennikarzy zostało zabitych przez przypadkowe kule.)
   I just heard some stray sentences. (Usłyszałem tylko jakieś oderwane od kontekstu zdania.)
   A journalist was killed by stray bullets. (Dziennikarz został zabity przez przypadkowe kule.)
 8. incidental
 9. haphazard
  • przypadkowy, chaotyczny
   Mary put the books down in a haphazard manner. (Mary odłożyła książki w chaotyczny sposób.)
   link synonim: at random
 10. coincidental  
 11. fortuitous   oficjalnie
  link synonim: random
 12. promiscuous
  • przypadkowy (np. seks)
 13. serendipitous
 14. desultory
 15. stochastic
 16. chance , *****  
  It was a chance encounter. (To było przypadkowe spotkanie.)
  Oh, she is only a chance girl I've met at a club. (Och, ona jest tylko przypadkową dziewczyną, którą spotkałem w klubie.)
  link synonimy: accidental, random
 17. aleatory , aleatoric
 18. adventitious
 19. fluky , flukey
  • przypadkowy, fartowny (o bramce, zwycięzcy)
 20. rough-and-tumble
 1. hit-and-miss , hit-or-miss

powered by  eTutor logo