ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"mieć szansę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mieć szansę" po polsku — Słownik angielsko-polski

mieć szansę

idiom
 1. stand a chance  
  You don't stand a chance. (Nie masz szans.)
 2. opportunity knocks
czasownik
 1. have a look-in   British English informal
rzeczownik
 1. chance , *****
  • szansa, możliwość (prawdopodobieństwo tego, że coś nastąpi) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   There's no chance that she will change her mind. (Nie ma szans, żeby ona zmieniła zdanie.)
   What are their chances of success? (Jakie są ich szanse na sukces?)
  • szansa, okazja [COUNTABLE]
   It's a chance for me to learn English better. (To dla mnie okazja, żeby się lepiej nauczyć angielskiego.)
   This trip is a chance of a lifetime. (Ta wycieczka to okazja życia.)
   link synonimy: opportunity, fair shot
 2. prospect ***
  • szansa, możliwość, wizja, nadzieja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   It was the sort of prospect a man could not plan against. (To był ten rodzaj możliwości, przeciwko której nie można planować.)
   There is a prospect but it is not very likely. (Istnieje szansa, ale nie jest bardzo prawdopodobna.)
   There is no prospect of peace in this region. (W tym regionie nie ma nadziei na pokój.)
 3. show *****
  • szansa, nadzieja Australian English informal
   You say that there's a show of him appearing today? (Mówisz, że istnieje szansa, że on się dzisiaj pojawi?)
   I will give him a show. (Dam mu szansę.)
   She doesn't stand a show against them. (Ona nie ma szansy przeciwko nim.)
 4. shot , ****
  • okazja, szansa (możliwość osiągnięcia czegoś) informal [COUNTABLE]
   You only have one shot. (Masz tylko jedną szansę.)
   This is my last shot, I have to focus. (To moja ostatnia szansa, muszę się skupić.)
 5. break *****
  • szansa (np. na sukces) informal [COUNTABLE]
   This role was a lucky break to her. (Ta rola była szczęśliwą szansą dla niej.)
   It's your only break - it's now or never! (To twoja jedyna szansa - teraz albo nigdy!)
 6. fair shot
 7. look-in
idiom
 1. window of opportunity

"mieć szansę" — Słownik kolokacji angielskich

stand a chance kolokacja
 1. stand czasownik + chance rzeczownik = mieć szansę
  Zwykła kolokacja

  Together, I think we stand a better chance than either of us does alone.

  Podobne kolokacje:
Czy wiesz, że poza słownikiem Diki, od wielu lat rozwijamy dla Ciebie kursy angielskiego online? Wejdź na etutor.pl i sprawdź!