"hurt one's chances" — Słownik kolokacji angielskich

hurt one's chances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): boleć czyjś szanse
  1. hurt czasownik + chance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    However, a 70 in the third round hurt his chances for winning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo