Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"sposobność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sposobność" po polsku

sposobność

rzeczownik
 1. occasion ***
  • sposobność, okazja [policzalny]
   I have an occasion to go to your side of the city. (Mam sposobność, by wybrać się na twoją stronę miasta.)
   We have to find an occasion to meet! (Musimy znaleźć okazję, żeby się spotkać!)
   Their wedding will be the occasion to see each other again. (Ich ślub będzie okazją, aby znowu się zobaczyć.)
 2. room *****   [niepoliczalny]
  I didn't have room to do it. (Nie miałem sposobności, aby to zrobić.)
  I gave you a lot of room but you were too busy. (Dałam ci wiele sposobności, ale ty byłeś zbyt zajęty.)
 3. opening ***
  • sposobność, możliwość (np. aby coś powiedzieć) [policzalny]
   You had many openings to tell me that. (Miałaś wiele sposobności, aby mi o tym powiedzieć.)
   I didn't have an opening to talk my boss. (Nie miałam sposobności, aby pomówić z moim szefem.)
 4. fair shot

"sposobność" — Słownik kolokacji angielskich

fair shot kolokacja
 1. fair przymiotnik + shot rzeczownik = szansa, możliwość, sposobność
  Zwykła kolokacja

  He's got the credentials and you're to give him a fair shot, both of you.

  Podobne kolokacje: