BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"lose one's chance" — Słownik kolokacji angielskich

lose one's chance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przegrywać czyjś szansa
  1. lose czasownik + chance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now they had lost their chance to know which was the better answer.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo