BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"ruin one's chances" — Słownik kolokacji angielskich

ruin one's chances kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strać szanse
  1. ruin czasownik + chance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And perhaps what had happened the night before would not ruin his chances.

powered by  eTutor logo