"lead to chance" — Słownik kolokacji angielskich

lead to chance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spowoduj szansę
  1. lead czasownik + chance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Summer schools lead to better chance of top university place, says study 4.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo