BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"ruin one's career" — Słownik kolokacji angielskich

ruin one's career kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rujnować czyjś kariera
  1. ruin czasownik + career rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But I saw no reason for you to ruin your career also.

powered by  eTutor logo