ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"prospect" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "prospect" po angielsku — Słownik polsko-angielski

prospect ***

rzeczownik
 1. perspektywa, wizja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The prospects for the next few years looked good all around. (Perspektywy na następne lata wyglądały dobrze z każdej strony.)
  The prospect of my retirement is very pleasant. (Wizja mojej emerytury jest bardzo przyjemna.)
 2. szansa, możliwość, wizja, nadzieja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  It was the sort of prospect a man could not plan against. (To był ten rodzaj możliwości, przeciwko której nie można planować.)
  There is a prospect but it is not very likely. (Istnieje szansa, ale nie jest bardzo prawdopodobna.)
  There is no prospect of peace in this region. (W tym regionie nie ma nadziei na pokój.)
 3. perspektywa, widoki (na przyszłość) [SINGULAR]
  I had a child to support and no real job prospects. (Miałem dziecko na utrzymaniu i żadnej perspektywy zatrudnienia.)
  I have no family prospects for the future because I don't even have a girlfriend. (Nie mam perspektyw na założenie rodziny w przyszłości, bo nawet nie mam jeszcze dziewczyny.)
 4. człowiek z przyszłością [COUNTABLE]
  He's a real prospect, you should go on a date with him. (On jest prawdziwym człowiekiem z przyszłością, powinnaś z nim pójść na randkę.)
  I want to raise a prospect. (Chcę wychować człowieka z przyszłością.)
 5. potencjalny klient, potencjalny nabywca [COUNTABLE]
  "Is he your new client?" "He's just a prospect." ("Czy on jest twoim nowym klientem?" "Jest tylko potencjalnym klientem.")
  I had many prospects today but none of them have bought anything. (Miałem dzisiaj wielu potencjalnych klientów, ale żaden z nich niczego nie kupił.)
  They've changed the design of their products with young prospects in mind. (Oni zmienili wzór swoich produktów,z myślą o młodych potencjalnych klientach.)
 6. widok, krajobraz, pejzaż formal [COUNTABLE]
  The prospect was almost enough to make up for everything else. (Krajobraz prawie rekompensował całą resztę.)
  I want to paint this prospect. (Chcę namalować ten krajobraz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przeszukiwać (teren), badać (teren)
  After 10 years of prospecting he still had no major success. (Po dziesięciu latach poszukiwań nadal nie znalazł niczego znaczącego.)
  He spent the next two years prospecting for gold in California. (Następne dwa lata spędził na poszukiwaniu złota w Kalifornii.)
 2. poszukiwać perspektyw
  I don't know what to do in my life so I'm prospecting. (Nie wiem, co mam robić w życiu, więc szukam perspektyw.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.