"best chance" — Słownik kolokacji angielskich

best chance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najlepsza szansa
  1. best przymiotnik + chance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Your best chance might actually be to make a try right now.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo