TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"powodzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powodzenie" po polsku

powodzenie

rzeczownik
 1. success ****
  • powodzenie (czegoś) [policzalny lub niepoliczalny]
   The success of the meeting will be up to you. (Powodzenie spotkania będzie zależało od ciebie.)
   I believe in the success of this project. (Wierzę w powodzenie tego projektu.)
 2. luck *** , good luck *
  • szczęście, powodzenie [niepoliczalny]
   Good luck! (Powodzenia!)
   We need a little bit of luck to do this. (Potrzebujemy nieco szczęścia, żeby to zrobić.)
 3. chance , *****  
  She has a lot of chance at work. (Ona ma duże powodzenie w pracy.)
  Tom has chance with girls. (Tom ma powodzenie u dziewczyn.)
 4. prosperity *
 5. good fortune
 6. roll , ****
  • dobra passa, szczęście, powodzenie potocznie
   I have so much roll in my life! (Mam tyle szczęścia w życiu!)
   I think my roll has ended. (Wydaje mi się, że moja dobra passa się skończyła.)
 7. faring
  • powodzenie (gdy komuś się powodzi)
 8. fortunateness
phrasal verb
 1. work out ***
  • sprawdzać się, powieść się, udawać się
   I hope your idea will work out and we'll win. (Mam nadzieję, że twój pomysł się sprawdzi i wygramy.)
   If our plan works out, we'll become millionaires. (Jeśli nasz plan się powiedzie, zostaniemy milionerami.)
   Let's try this solution and see if it works out. (Spróbujmy tego rozwiązania i zobaczmy czy się sprawdzi.)
 2. succeed in something ** , succeed in doing something
 3. come off **
czasownik
 1. score ****
 2. succeed ***
 3. click **
czasownik
 1. fail ****
 2. go astray
 3. mishappen
phrasal verb
 1. fall through
phrasal verb
 1. make out *    AmE
  "I heard that you make out." "Yes, I have my own company." ("Słyszałem, że ci się powodzi." "Tak, mam swoją własną firmę.")
  How do you make out with your clients? (Jak ci się powodzi z twoimi klientami?)

"powodzenie" — Słownik kolokacji angielskich

good fortune kolokacja
 1. good przymiotnik + fortune rzeczownik = szczęście, powodzenie, pomyślność
  Bardzo silna kolokacja

  Or maybe they were simply happy at our good fortune.

good luck kolokacja
 1. good przymiotnik + luck rzeczownik = szczęście, powodzenie
  Bardzo silna kolokacja

  Good luck to them everyone should fight for what they believe in.

  Podobne kolokacje: