ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"niepowodzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niepowodzenie" po polsku

niepowodzenie

obrazek do "failure" po polsku
rzeczownik
 1. failure ***
  • porażka, niepowodzenie (brak sukcesu) [policzalny lub niepoliczalny]
   His failure was caused by his poor state of health. (Jego porażka była spowodowana słabym stanem zdrowia.)
   Whatever you do, it'll end in failure. (Cokolwiek zrobisz, zakończy się to niepowodzeniem.)
   przeciwieństwo: success
 2. setback *
  • komplikacja, problem, niepowodzenie [policzalny]
   The construction had some delay due to unforeseen setbacks. (Budowa miała trochę opóźnień ze względu na nieprzewidziane komplikacje.)
   link synonim: difficulty
 3. misfortune
  • niepowodzenie, nieszczęście
   Various misfortunes have made her sad and bitter. (Różne nieszczęścia sprawiły, że ona jest smutna i zgorzkniała.)
 4. mishap
 5. fiasco
 6. misadventure
 7. ill-success  
 8. lack of success  
 9. bad fortune
 10. ill luck
 11. bad break
 12. mischance
 13. infelicity
 14. bust-up potocznie
 15. unsuccess   przestarzale
 16. defailment dawne użycie
phrasal verb
 1. work out ***
  • sprawdzać się, powieść się, udawać się
   I hope your idea will work out and we'll win. (Mam nadzieję, że twój pomysł się sprawdzi i wygramy.)
   If our plan works out, we'll become millionaires. (Jeśli nasz plan się powiedzie, zostaniemy milionerami.)
   Let's try this solution and see if it works out. (Spróbujmy tego rozwiązania i zobaczmy czy się sprawdzi.)
 2. succeed in something ** , succeed in doing something
 3. come off **
czasownik
 1. score ****
 2. succeed ***
 3. click **
czasownik
 1. fail ****
 2. go astray
phrasal verb
 1. fall through
phrasal verb
 1. make out *   American English
  "I heard that you make out." "Yes, I have my own company." ("Słyszałem, że ci się powodzi." "Tak, mam swoją własną firmę.")
  How do you make out with your clients? (Jak ci się powodzi z twoimi klientami?)

"niepowodzenie" — Słownik kolokacji angielskich

bad break kolokacja
 1. bad przymiotnik + break rzeczownik = pech, nieszczęście, niefart, niepowodzenie
  Silna kolokacja

  Fans, for the past two weeks you have been reading about a bad break I got.

  Podobne kolokacje:
bad fortune kolokacja
 1. bad przymiotnik + fortune rzeczownik = niepowodzenie, pech
  Silna kolokacja

  And who knows if it will not bring us bad fortune?

  Podobne kolokacje:
ill luck kolokacja
 1. ill przymiotnik + luck rzeczownik = pech, niepowodzenie
  Zwykła kolokacja

  There is a madness of ill luck in all this.

  Podobne kolokacje:
lack of success kolokacja
 1. success rzeczownik + lack rzeczownik = niepowodzenie
  Zwykła kolokacja

  His lack of success has been a constant in the story.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo