BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"fortune" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fortune rzeczownik

rzeczownik + fortune
Kolokacji: 12
family fortune • fortune of war • dollar fortune • Dion Fortune • Dame Fortune • ...
fortune + rzeczownik
Kolokacji: 11
Fortune magazine • fortune teller • fortune cookie • Fortune company • fortune Hunter • ...
fortune + czasownik
Kolokacji: 46
fortune changes • fortune improves • fortune declines • fortune begins • fortune rises • ...
czasownik + fortune
Kolokacji: 48
tell fortunes • pay on several fortune • seek one's fortune • lose one's fortune • bring fortune • fortune estimated • find one's fortune • ...
przymiotnik + fortune
Kolokacji: 56
good fortune • personal fortune • small fortune • political fortune • great fortune • large fortune • considerable fortune • vast fortune • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. good fortune = szczęście, powodzenie, pomyślność good fortune
  • Or maybe they were simply happy at our good fortune.
  • I understand she is a woman of very good fortune.
  • His, a woman had told him years ago, was a face made for good fortune.
  • Despite their good fortune, the couple didn't have any children.
  • Not all companies will share in the industry's good fortune.
  • And you want to help, perhaps in return for your own good fortune.
  • So we've decided to share our good fortune with you.
  • Why shouldn't they share their good fortune with the rest of society?
  • Such was not to be our good fortune as we soon learned.
  • Some women I have looked after with hope but without good fortune.
2. personal fortune = osobista fortuna personal fortune
3. small fortune = mała fortuna (duża suma pieniędzy) small fortune
4. political fortune = polityczna fortuna political fortune
5. great fortune = wielki los great fortune
8. vast fortune = ogromna fortuna vast fortune
9. bad fortune = niepowodzenie, pech bad fortune
11. entire fortune = cała fortuna entire fortune
12. economic fortune = gospodarcze szczęście economic fortune
13. huge fortune = ogromna fortuna huge fortune
przyimek + fortune
Kolokacji: 16
of fortune • to fortune • by fortune • for fortune • in one's fortunes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.