BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"hazard" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hazard" po polsku

hazard

rzeczownik
 1. gambling *   [UNCOUNTABLE]
  I'm not quite so lucky at gambling as you are. (Nie mam tyle szczęścia do hazardu co ty.)
  I thought you weren't a gambling man. (Myślałem, że nie jesteś hazardzistą.)
 2. gaming   old-fashioned [UNCOUNTABLE]
  He was a gaming addict. (On był uzależniony od hazardu.)
 3. race condition
  • hazard (zjawisko występujące w układach cyfrowych)
   1. Sytuacja, w której system dopuszcza wykonanie wielu operacji równocześnie. Jeżeli operacje te zostaną wykonane w nieodpowiedniej kolejności, to możliwe jest wystąpienie błędów 2. Sytuacja, w której następuje sprawdzenie zmiennej, następnie wykonanie operacji z wykorzystaniem tej zmiennej. W międzyczasie inny proces zmienił jej wartość, co skutkuje błędem.
 4. crapshot

"hazard" — Słownik kolokacji angielskich

race condition kolokacja
 1. race rzeczownik + condition rzeczownik = hazard (zjawisko występujące w układach cyfrowych)
  Luźna kolokacja

  "You're not going to simulate the race conditions," he said.

  Podobne kolokacje:

"hazard" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hazard" po angielsku

hazard **

rzeczownik
 1. niebezpieczeństwo, zagrożenie, ryzyko [COUNTABLE]
  The most serious hazard in space is radiation. (Największe niebezpieczeństwo w kosmosie to promieniowanie.)
  zobacz także: peril
 2. przypadek, zrządzenie losu [COUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. ryzykować (coś), narażać

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "hazard"

przymiotnik
hazardous = niebezpieczny (np. o materiale niebezpiecznym dla zdrowia) +1 znaczenie
rzeczownik
idiom
kolokacje

powered by  eTutor logo