"podejmować ryzyko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podejmować ryzyko" po polsku

podejmować ryzyko

czasownik
 1. adventure **
  • ryzykować, podejmować ryzyko
   It's dangerous, I don't want to adventure. (To niebezpieczne, nie chcę podejmować ryzyka.)
   I adventured and I lost everything. (Zaryzykowałem i straciłem wszystko.)
 2. tempt fate British English , tempt providence British English  
 1. take a risk , take the risk , embrace a risk , embrace the risk  
idiom
 1. skate on thin ice

Powiązane zwroty — "podejmować ryzyko"

idiom
igrać z losem (podejmować ryzyko) = walk on the wild side

"podejmować ryzyko" — Słownik kolokacji angielskich

tempt fate kolokacja
 1. tempt czasownik + fate rzeczownik = podejmować ryzyko
  Zwykła kolokacja

  She did not want to tempt fate with another such incident.

  Podobne kolokacje:
take a risk kolokacja
Popularniejsza odmiana: take risks
 1. take czasownik + risk rzeczownik = podejmować ryzyko
  Zwykła kolokacja

  I told him he was taking too big a risk!

  Podobne kolokacje:
take the risk kolokacja
Popularniejsza odmiana: take risks
 1. take czasownik + risk rzeczownik = podejmować ryzyko
  Zwykła kolokacja

  I told him he was taking too big a risk!

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo