ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"decide one's fate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "decide one's fate" po angielsku

"decide one's fate" — Słownik kolokacji angielskich

decide one's fate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): decydować czyjś los
  1. decide czasownik + fate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    My fate will be decided by the men in the middle.

powered by  eTutor logo