ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"know one's fate" — Słownik kolokacji angielskich

know one's fate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedzieć czyjś los
  1. know czasownik + fate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The Government says the fate of the others is not known.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo