"kłopot" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kłopot" po polsku

kłopot

Ignoring Early Warning Signs Spells Trouble For Small Business ...
rzeczownik
 1. trouble ****   [policzalny lub niepoliczalny]
  Have you had any trouble? (Czy miałeś jakieś kłopoty?)
  All my troubles are over now. (Wszystkie moje kłopoty się teraz skończyły.)
  I knew they were in trouble. (Wiedziałem, że oni mieli kłopoty.)
 2. cloud ***
  • problem, kłopot [policzalny]
   We don't have many clouds. (Nie mamy wielu kłopotów.)
   Have you got a cloud? (Masz jakiś problem?)
   Don't worry, I'll help you with your cloud. (Nie martw się, pomogę ci z twoim kłopotem.)
 3. predicament
  • dylemat, kłopot, trudne położenie
   I'm not sure how we found ourselves in this predicament. (Nie jestem pewny, jak znaleźliśmy się w takim trudnym położeniu.)
   I'm in a predicament and I completely don't know what to do. (Mam dylemat i zupełnie nie wiem co robić.)
 4. strait * , str. (skrót)
  • kłopot, strapienie, problem
   Our company is in financial straits. (Nasza firma ma kłopoty finansowe.)
   If you don't listen to me, you'll be in straits. (Jeśli mnie nie posłuchasz, będziesz miał kłopoty.)
 5. inconvenience , inconveniency , także: disconvenience dawne użycie
  • kłopot, niedogodność, uniedogodnienie
   something that causes discomfort
   When did family become such an inconvenience for you, Julian? (Kiedy to rodzina stała się dla ciebie niedogodnością, Julian?)
 6. pitfall
  • problem, kłopot, niebezpieczeństwo, ryzyko
   Are you aware of the pitfalls maintaining your own company entails? (Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka, które jest wpisane w zarządzanie własną firmą?)
 7. hassle
 8. bother ***
  • kłopot, zmartwienie (coś, co martwi) British English [niepoliczalny]
   I had a bit of bother finding my house after the party. (Miałem trochę kłopotu, żeby znaleźć mój dom po imprezie.)
   Babysitting was no bother to me. (Opiekowanie się dziećmi nie było dla mnie żadnym zmartwieniem.)
   They checked in at the hotel without any bother. (Oni zameldowali się w hotelu bez żadnego kłopotu.)
   link synonim: botheration
  • udręka, kłopot (osoba, która przysparza zmartwień) British English [tylko liczba pojedyncza]
   My son is a bother to me. He doesn't want to study and has low grades. (Mój syn jest dla mnie kłopotem. On nie chce się uczyć i ma niskie oceny.)
   He's a huge bother to his parents. (On jest ogromnym kłopotem dla swoich rodziców.)
   All teachers think that she is a bother but I like her. (Wszyscy nauczyciele uważają ją za udrękę, ale ja ją lubię.)
 9. prob
 10. incommodity
 11. botherment
 12. kiaugh
 13. a bit of bother
 14. trying situation
 15. botheration
 16. cumbrance
 17. fash
 18. moil
 19. tzuris   slang

powered by  eTutor logo