"kłopotać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kłopotać się" po polsku

kłopotać się

czasownik
 1. bother ***
  • martwić się, przejmować się, kłopotać się [przechodni/nieprzechodni]
   You don't have to bother about me. I'm a big boy. (Nie musisz się o mnie martwić. Jestem dużym chłopcem.)
   I don't bother about the details because she'll send them to me. (Nie przejmuję się szczegółami, bo ona mi je prześle.)
   It bothered me that she didn't call me. (Martwiło mnie, że ona do mnie nie zadzwoniła.)
   link synonim: worry
phrasal verb
 1. put oneself out
czasownik
 1. trouble ****
  • niepokoić, kłopotać, zmartwić [przechodni]
   Her critical condition troubles me. (Niepokoi mnie jej krytyczny stan.)
   I don't want to trouble you, but your dog looks sick. (Nie chcę cię zmartwić, ale twój pies wygląda na chorego.)
 2. fash    ScoE
phrasal verb
 1. catch somebody out

Powiązane zwroty — "kłopotać się"

rzeczownik

powered by  eTutor logo