"use to go" — Słownik kolokacji angielskich

use to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): użyj by pójść
  1. use czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    I used to go with him as a little boy.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo