"documentary to go out" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dokument wyjść
  1. go czasownik + documentary rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If this should be David Attenborough's final documentary - what a one to go out on!!

    Podobne kolokacje: