BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. go because of = przejdź z powodu go because of
2. go out from = wychodzić z go out from
3. go up with = pójdź w górę go up with
4. go out by = pojedź na zewnątrz go out by
5. go on in = kontynuuj w go on in
6. go due to = przejdź z powodu go due to
7. go while = przejdź podczas gdy go while
8. go underneath = pójdź poniżej go underneath
9. go off by = wyjść przez go off by
10. go out without = wyjdź na zewnątrz go out without
11. go next = pójdź potem go next
12. go amid = przejdź wśród go amid
13. go on on = kontynuuj na go on on
14. go off without = wyjdź na zewnątrz go off without
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.