"like to go" — Słownik kolokacji angielskich

like to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lubić pójść
  1. like czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    No I didn't like to go and step on the!

    Podobne kolokacje:

podobne do "like to go" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "like to go" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom
inne