"go off without" — Słownik kolokacji angielskich

go off without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjdź na zewnątrz
  1. go czasownik + without przyimek
    Luźna kolokacja

    Yet an operation of this scale could not go off without problems.

    Podobne kolokacje: