"want to go down" — Słownik kolokacji angielskich

want to go down kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej zejść
  1. want czasownik + go czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If you want to go down that road, the bad guy could be me, too, in theory.

    Podobne kolokacje: