"want gone" — Słownik kolokacji angielskich

want gone kolokacja
Popularniejsza odmiana: want go
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chcieć przebyty
  1. want czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    I want to take them out and go to bed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo