ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 93
(4) stop, avoid, forbid, retire
Kolokacji: 4
(7) mean, plan, intend, hope
Kolokacji: 7
(8) want, like, wish
Kolokacji: 8
1. want go = chcieć przejdź want go
2. like going = jak pójście like going
3. want to go = chciej pójść want to go
4. like to go = lubić pójść like to go
  • No I didn't like to go and step on the!
  • Sometimes I'd like to go back to the way things used to be in my life.
  • Perhaps you would like to go and do your own thing.
  • I'd still like you guys to go in with me.
  • You'd like to go through the whole year and not have them.
  • I like to go into a new market very early.
  • Oh well would you like to go and have a look?
  • I like to go home and tell them all over again to the members of my family.
  • "But where would you like us to go now when people begin to come here?"
  • I wouldn't like him to go by himself at such a moment.
5. wish to go = chciej pójść wish to go
6. wish go = pragnienie przejdź wish go
7. want to go out = chciej wyjść want to go out
8. want to go down = chciej zejść want to go down
(11) hide, bother, enable
Kolokacji: 4
(13) schedule, contemplate, wonder
Kolokacji: 4
(16) afford, pay, spend
Kolokacji: 3
(17) threaten, warn
Kolokacji: 2
(18) enjoy, love, hate
Kolokacji: 4
(20) explain, justify
Kolokacji: 3
(21) work, figure
Kolokacji: 2
(22) fail, lose, face, sit, miss
Kolokacji: 5
(23) dread, fear
Kolokacji: 2
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.