"go immediately" — Słownik kolokacji angielskich

go immediately kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź natychmiast
  1. go czasownik + immediately przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They don't all need to go back into the past immediately.