"want to go" — Słownik kolokacji angielskich

want to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chciej pójść
  1. want czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    Everybody who wants to go back to Earth move way over to my right.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo