"go off by" — Słownik kolokacji angielskich

go off by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjść przez
  1. go czasownik + by przyimek
    Zwykła kolokacja

    Allen said he wanted everyone to go off by himself for a while.

    Podobne kolokacje: