"go out from" — Słownik kolokacji angielskich

go out from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wychodzić z
  1. go czasownik + from przyimek
    Zwykła kolokacja

    They cannot go out from you and do real things.

    Podobne kolokacje: