"go out without" — Słownik kolokacji angielskich

go out without kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjdź na zewnątrz
  1. go czasownik + without przyimek
    Zwykła kolokacja

    No job goes out without the other one seeing it.

    Podobne kolokacje: