"go due to" — Słownik kolokacji angielskich

go due to kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przejdź z powodu
  1. go czasownik + due przyimek
    Zwykła kolokacja

    The show went off the air in September 2008 due to production negotiations.

    Podobne kolokacje: