BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"due" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "due" po angielsku

due ***

rzeczownik
 1. to, co się komuś należy
  You have to pay your dues. (Musisz spłacać swoje długi.)
  My enemies will get their dues. (Moi wrogowie dostaną to, co im się należy.)
przymiotnik
 1. płatny
  The bill was due until today. (Rachunek był płatny do dzisiaj.)
  The fee is due in the office. (Opłata jest płatna w sekretariacie.)
 2. należny, przysługujący komuś
  You have to give credit where it's due. (Musisz przyznać zasługi tam, gdzie są należne.)
  Did you pay him his due money? (Czy zapłaciłaś mu należne pieniądze?)
 3. należyty, stosowny
  We'll get there in due time. (Dostaniemy się tam w odpowiednim czasie.)
  I have to wear due attire. (Muszę założyć stosowny strój.)
  link synonim: fitting
 4. właściwy
  I want to write this application in a due form. (Chcę napisać to podanie we właściwej formie.)
 5. planowy, planowany
  The due date of our departure is a secret. (Planowana data naszego wyjazdu jest tajemnicą.)
 6. spodziewany (o terminie porodu)
  Her due date passed a week ago. (Spodziewany termin jej porodu minął tydzień temu.)
przysłówek
 1. prosto
  They're heading due west. (Oni zmierzają prosto na zachód.)
  Let's go due. (Pójdźmy prosto.)
 1. dzięki komuś
  I'm a good person due to my parents. (Jestem dobrym człowiekiem dzięki moim rodzicom.)
 1. z powodu czegoś, ze względu na coś
  caused by or because of
  The match had to be cancelled due to the rain. (Mecz musiał być odwołany z powodu deszczu.)
  Our classes are cancelled due to our professor's illness. (Nasze zajęcia są odwołane z powodu choroby naszego profesora.)
 2. dzięki czemuś
  I passed this exam due to his help. (Zdałem ten egzamin dzięki jego pomocy.)
rzeczownik
 1. składka, opłata
  She never paid me back for her Neighborhood Association dues. (Nigdy nie oddała mi pieniędzy za składki na Wspólnotę Sąsiedzką.)
  I wanna talk to you about getting your dues in on time. (Chcę z wami porozmawiać o załatwianiu opłat na czas.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "due"

rzeczownik
inne
due out = ukazać się, ukaże się (np. płyta)
be due to do something = mieć coś zrobić, mieć powinność coś zrobić (coś, co jest oczekiwane lub planowane od dawna)
be due for something = szykować się na coś, szykować do czegoś (co jest oczekiwane lub zaplanowane)
przymiotnik
przysłówek
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo