PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spodziewany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "spodziewany" po polsku

spodziewany

przymiotnik
 1. expected **
  • spodziewany, oczekiwany
   His expected promotion was a big event. (Jego oczekiwany awans był dużym wydarzeniem.)
   His arrival was expected by everyone. (Jego przyjazd był oczekiwany przez wszystkich.)
   link synonim: anticipated
 2. anticipated
  • spodziewany, oczekiwany
   He wasn't anticipated here. (On nie był tu oczekiwany.)
   This day has been anticipated for a long time. (Ten dzień był oczekiwany od długiego czasu.)
   This is the most anticipated film of the year. (To jest najbardziej oczekiwany film roku.)
   link synonim: expected
 3. prospective *
 4. due ***
  • spodziewany (o terminie porodu)
   Her due date passed a week ago. (Spodziewany termin jej porodu minął tydzień temu.)
 5. unsurprising
 6. expectable
przysłówek
 1. prospectively
rzeczownik
 1. in the offing
obrazek do "expect" po polsku
czasownik
 1. expect ***** , także: spect język mówiony
  • spodziewać się, oczekiwać (np. że coś się stanie) [przechodni]
   They weren't expecting anybody else to be there. (Oni nie spodziewali się, że ktokolwiek inny tam będzie.)
   She's expecting a baby. (Ona spodziewa się dziecka.)
   I don't expect anything from you. (Nie oczekuję od ciebie niczego.)
   link synonim: anticipate
 2. anticipate **
  • spodziewać się, oczekiwać [przechodni]
   What should I anticipate? (Czego mam się spodziewać?)
   I anticipate trouble finding a good doctor in this town. (Spodziewam się problemów ze znalezieniem dobrego lekarza w tym mieście.)
   I anticipate the worst. (Spodziewam się najgorszego.)
   link synonim: expect
   zobacz także: second-guess
phrasal verb
 1. look for something ****

powered by  eTutor logo